https://www.slaponline.nl

Site van Lierops Aauw Prinsen,  met Lieropse nieuwtjes, Lieropse verenigingen en meer...

 

https://www.sintantoniusabtlierop.nl/

Site van het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop.

 

https://www.gildeolvlierop.nl/

Site van het Gilde van OLV van de Zeven Weeën.

 

 https://www.gildenkringpeelland.nl/

Site van de Gildenkring Peelland.

 

https://www.schuttersgilden.nl/


Site van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgeilden, met o.a. links naar de andere aangesloten gilden.

 

 https://www.e-g-s.eu/

Site van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden.

 

KNTS_Logo_2023-09-27.jpg https://knts.nl

 Site van de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters