Zondagmiddag 13 Juni werd op schietterrein De Roovere, werd onze Hoofdman en schutter, Angel van Moorsel van het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën gilde blij verrast met een kring onderscheiding voor zijn inzet bij d_SLA2704.JPGe kring schietcommissie als wedstrijdsecretaris en wedstrijdleider bij vele gildefeesten, kring kampioenschappen,en kringwedstrijden, vanaf het jaar 2002 . Angel was naar schietterrein De Roovere gelokt. en was totaal verrast toen plots het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën gilde het schietterrein De Roovere op marcheerde, samen met de schietcommissie, het kring bestuur, en een delegatie van het zustergilde St Antonius Gilde Lierop. Nadat deze allen waren aangetreden, gaf de commandant Willie Donkers het woord aan Henk de Hair van het kringbestuur, en volgde een toespraak voor de vele verdiensten in schietcommissie, en op gildefeesten die Angel al die jaren heeft vervult. Hierna reikt Henk de Hair de onderscheiding uit en een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Nicole aan zijn zijde.. Hierna nam de voorzitter van de schietcommissie Jan Rovers, het woord en dankte Angel voor zijn toomloze inzet al deze jaren en bood hem ook een cadeautje aan. Na al deze mooie worden was het de beurt van het eigen gilde, en werd op het achterliggend grasveld een vendelhulde gebracht. Hierna bedankte en feliciteerde Angela Verstappen,  Angel, met verkregen onderscheiding van kring Peelland, en namens het gilde, en nodigde ieder uit voor een stuk vla met koffie. Met een uitdrukkelijke verzoek om de regelgeving van de corona op te volgen. Hierna nam Angel het woord en bedankte ieder voor deze totale verrassing.. Angel namens de site van harte proficiat.

De site van de roovere is al een tijdje uit de roulatie geweest. De oorzaak hiervan was, dat de site die in 2011 opgezet is, en in gebruik werd genomen, na al die jaren van gebruik, deze verouderd was, en niet meer goed functioneerde , De site beheerders hebben besloten om een gehele nieuwe site op te zetten. De opzet van de nieuwe site is wel wat veranderd,en er zijn de nodige aanpassingen aangebracht. Alle oude items van de vorige site zijn zo veel mogelijk terug geplaatst. Als je bij voorbeeld nieuws artikel het nieuws opent zie je de datum wanneer het laatste nieuws is aangemaakt. Als je hierop klikt opent de pagina met het laatste nieuws. Je kunt ook alle nieuws tot en met 2011 aanklikken en openen. Misschien dat er in de toekomst nog wel wat kleine veranderingen of verbetering worden aangebracht. Het is wel een hele klus geweest om alles weer terug te zetten en opmaak tot een goed eind te brengen. Met een woord van dank aan Guus van de Ven die hiervoor een berg werk heeft verzet. Hierbij is een foto toegevoegd toen het corona virus nog niet actief was. Op deze manier sloten de schutters de competitie onderling nog op een gezellige manier af met een hapje en een drankje. Wij wensen alle bezoekers van de site veel kijk plezier met deze nieuwe site de komende jaren.

10-10-2020 Vanwege het snel oplopende besmettingen van het corona virus, heeft de beheersgroep van het schietterrein De Roovere, besloten om de oefenzaterdagen van het schieten voorlopig tijdelijk stil te leggen, tot een nader te bepalen datum. Laten we hopen dat het virus weer snel onder controle is en weer verder kunnen met onze activiteiten.

19 september eindelijk weer enige activiteit op schietterrein de roovere. Na maanden vanwege de corona vonden er geen wedstrijden plaats,slechts oefenen was toegestaan mits de corona maatregelen volgens de richt lijnen werden uitgevoerd. Afgelopen zaterdag werd door het St Antonius gilde het hele terrein en kapel  opgeknapt, om het Koning schieten op maandag 21 september geheel volgens de corona proef te laten  te laten plaats vinden. Er zijn de nodige voorzieningen getroffen om dit in goede banen te lijden. aanvang van het Koning schieten zal om ongeveer 11.30 uur van start gaan met een progamma dat is anders als normaal.

Vanaf 6 Juni mogen we weer kleinschalig oefenen op schietterrein de roovere, met een maximum van 20 personen. Beide gilden samen hebben hiervoor een plan van aanpak ingediend bij de gemeente en hebben de goedkeuring terug ontvangen.

Op 25 mei is aan alle gebruikers van het schietterrein De Roovere een E-mail verzonden met daarin de strikte voorwaarden die de gemeente hieraan gekoppeld heeft. Dat houd echter ook in dat we ons strikt aan de regelgeving van het RIVM moeten houden. Zeer belangrijk is o.a. 1,50 meter afstand houden en blijf thuis als u moet hoesten, koorts hebt of verkouden bent.

Bij gebruik van vereniging geweer of kruisboog, door meerdere personen, dient men het wapen voor wisseling van schutter te ontsmetten. Dit is niet van toepassing bij personen die met eigen geweer of kruisboog schieten, mits het alleen gebruikt wordt door hen zelf. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kantine, met uitzondering van toilet en men is verplicht de nodige maatregelen die hiervoor zijn aangegeven op te volgen. Ieder die het terrein betreedt is verplicht zich aan de regelgeving te houden, indien dit niet gebeurd kan men door iedereen er op aangesproken worden en dient men hier direct gevolg aan te geven. Bij slecht weer zal het oefenen afgelast worden, dit zal op de roovere app worden doorgegeven.