Geschiedenis van “DE ROOVERE”

In het jaar 1962 werd de al oude koningsboom verplaatst naar de Herselseweg achter de Mariakapel. In 1927 stond deze opgesteld achter het voormalige gemeentehuis van Lierop in de van Dongenstraat. Vanwege de veiligheid werd de koningsboom verplaatst naar de Crestert (Kerkenhuis). In de oorlogsjaren werd de boom verstopt in de schuur bij van de Hurk, nu bekend als het café het jagershuis. Na de oorlog, in het jaar 1945, werd de boom geplaatst op de hoek van Dongenstraat Laan ten Boomen. Hier bleef de koningsboom staan tot 1961. Op 24 april 1962 werd door de gemeente Someren een vergunning verstrekt om de koningsboom en drie andere bomen te plaatsen t.b.v het wipschieten  aan de Herselseweg nabij de Mariakapel. Waar de koningsboom voor 1927 stond is ons niet bekend maar dat deze ouder is blijkt uit het jaartal 1838 wat in de boom is aangebracht. In het jaar 1981 werd het schietterrein voor het eerst gerenoveerd, de oude koningsboom werd enkele meters opgeschoven en de houten onderbomen van de wipbomen werden vervangen door stalen ondermasten welke vrijkwamen van het voetbalveld van s.v. Lierop vanwege plaatsing nieuwe lichtmasten. Op de foto is al te zien dat bij een van de bomen  al een stalen ondermast is geplaatst. Schutters die aktief waren in die tijd waren Sjef van de Ven, Albert Hurkmans, Piet van Eik, Harrie Verberne (Czn), Harrie Verberne (Gzn), Thomas Bukkems,  Wout Donkers en Toon van Moorsel.

 

 

 

 

Het jaar 1981 is het jaar dat de eerste schuilgelegenheid werd gebouwd.De benodigde materialen die hiervoor nodig waren,werden door de toenmalig wethouder Hurkmans en burgemeester Roels van de gemeente Someren gratis ter beschikking gesteld, mits de gildebroeders hun eigen onderkomen zelf verder zouden afbouwen. Er werd dan ook direct aangevangen met het te bouwen nieuwe onderkomen, met een afmeting van 3 meter breed en 6 meter lang. Op de foto is het geraamte te zien van het gebouw, Wout Donkers en Toon van Moorsel zijn samen bezig met het nieuwe onderkomen.

 

 

 

 

In het jaar 1982 nadat de schuilgelegenheid in zijn geheel gereed was gekomen, werd er aan gevangen met een gehele renovatie van het schietterrein. De koningsboom werd enkele meters naar rechts geplaatst en alle bomen  6 meter uit elkaar geplaatst. Gelijktijdig werden de houten ondermasten vervangen door nieuwe stalen ondermasten, welke van het voetbal terrein van Lierop afkomstig waren. De oplegpalen worden haaks op de boom, met een afstand van 6 meter, van de schietmast geplaatst. De hoogte van de schietmast bedraagt ongeveer 16 meter . Op de foto is de nieuwe schuilgelegenheid te zien en het verplaatsen van de al oude koning boom ( 1838 ). Op de foto zijn te zien Willie Donkers en Gerrit Verberne en Toon van Moorsel, zij zijn bezig deze te plaatsen .Op de achtergrond is het nieuwe onderkomen van beide gilden te zien.

 

 

 

1982 Het schietterrein werd op een feestelijke wijze geopend en ingezegend door pastoor Keunen in het bijzijn van burgemeester Roels en wethouder Hurkmans en geassisteerd door koning Gerrit Hurkmans en koning Frits Aarts van beide gilden. Tijdens deze feestelijkheden werd de nieuwe naam van het schietterrein DE ROOVERE onthuld door burgemeester Roels en wethouder Hurkmans. Na deze officiële opening werd aan gevangen met een schietwedstrijd voor alle verenigingen van heel Lierop. Links naast wethouder Hurkmans koning Gerrit Hurkmans naast pastoor Keunen koning Frits Aarts en links van Keunen burgemeester Roels.

 

 

 

 

Augustus 1994: de schuilgelegenheid was zodanig door boktor en houtrot aangetast dat deze aan vervanging toe was. Een werkgroepje van vier gildeleden boog zich over het probleem en kreeg de oplossing aangereikt door een gruune gilde broeder die in Asten woonde. Hij wilde wel afstand doen van zijn houten bungalow, op voorwaarde dat de leden van de beide Lieropse gilden het zelf zouden slopen en afvoeren. Deze buitenkans wilden de gildenbroeders niet missen. Het rotte gebouwtje aan de Roovere werd gesloopt, de bungalow van de Astenaar vakkundig afgebroken en op de Roovere in een iets kleinere vorm weer opgebouwd. Toen het geheel klaar was werd het feestelijk geopend door burgemeester J. Vos en ingezegend door pastoor Van Asten. Het schietterrein en de schuilgelegenheid zijn inmiddels toevertrouwd aan de zorg van een nieuwe beheerscommissie. Op de foto van links naar rechts Harrie Verberne (Czn), Mies Sijbers, Sjaak Cortooms, Thieu Scheepers, Sjef van de Ven, Jan van de Broek, Piet Hurkmans en Toon van Moorsel.

 

 

In het jaar 1999 was een complete renovatie nodig en werden kogelvangers verplicht. Om deze te kunnen plaatsen moesten de masten helemaal aangepast worden. Aan de mast moest een liersysteem komen om de schietbakken omhoog en omlaag te kunnen bewegen. Eric de Vries heeft het liersysteem op een vakkundige manier op de masten aangebracht. De vereiste schietbakken hebben we aan moeten kopen omdat deze wettelijk gekeurd moeten zijn. Nadat alle bomen van een laag verf waren voorzien, werden ze geplaatst door beide gilden met medewerking van Kees Verstappen met zijn graafmachine. Op de foto aan de ladder Hans van de Einden boven op de ladder Willy Jacobs op de achtergrond de machine van Kees.

 

 

 

 

 

 

Augustus 1999: nadat de schietmasten geplaatst waren werd het gehele terrein  geploegd door de gebroeders van Bussel, het terrein werd zo goed mogelijk vlak gemaakt door Marinus Vlemmix en Wim van de Einden, zodat het klaar was om in te zaaien. Wout Donkers, die al die voorgaande jaren het schietterrein onderhield, zou het weer opnieuw inzaaien. Wout is op deze foto 82 jaar.

 

 

 

 

 

In mei 2000 toen alle bomen overeind stonden, werd aangevangen met de plaatsing van de nieuwe oplegpalen. Rondom de nieuwe schietmasten werd een stoep van tegels aangebracht met een breedte 2,40 bij 40 meter lang, om aan de nieuwe millieu eisen te voldoen. Hierna werd voor de oplegpalen ook een stoep aangebracht. Op de foto is Willie Donkers bezig om de laatste handelingen te verrichten aan de oplegpalen.

 

 

 

 

 

Begin juni 2000 is het schietterrein klaar voor gebruik. Op 12 juni 2000 zou het terrein nog officieel worden geopend. Hiervoor werden burgemeester en wethouders  samen met alle verenigingen van Lierop uitgenodigd  om het terrein met een feestelijk tintje te openen. Na dit officiële gedeelte zou een schietwedstrijd voor alle aanwezigen gehouden worden.

 

 

 

 

 

12 juni 2000 werd het geheel gerenoveerde schietterrein officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester en wethouders van gemeente Someren en beide gilden, verder alle genodigden en diverse verenigingen van Lierop. Tijdens deze opening vond er ook nog een onthulling plaats van een door bronsgieterij Ton van Schalen geschonken bronzen plaquette in de vorm van een schild. Sjef van de Ven en Wout Donkers, die al vanaf 1962 betrokken waren bij het huidige schietterrein, onthulden samen dit mooie monument onder toeziend oog van de hoofdmannen Henk Berkers en Rinus Hurkmans, van beide gilden.

 

 

 

 

Op de foto zit Ton van Schalen gehurkt naast zijn geschonken monument. Op het monument zijn afgebeeld beide konings vogels van het gilde O.L.V. van de Zeven Weeën en het gilde van Sint Antonius Abt.

 

 

 

 

 

 

Een beschrijving van het monument hoe dit tot stand kwam. Ton van Schalen die zich nauw betrokken voelde bij beide gilden, gaf te kennen wel eens wat voor de beide gilden te willen maken, het jaar 2000 tijdens de opening was hier een mooie gelegenheid voor. Ton ontwierp het monument in de vorm van een schild met de namen van beide gilden erop. Boven aan op het schild de naam van het huidige terrein "DE ROOVERE" en hieronder geopend 20 Mei 1962 heropend 12 Juni 2000, tussen de beide teksten de afbeelding van beide koningsvogels van beide Lieropse gilden. Dit zijn twee kopieën op ware grote. Het unieke aan deze beide vogels is dat het een linkse en een rechtse vogel is. Normaal worden deze altijd, bij de gilden die ons bekend zijn, met kop naar links gemaakt . Waarom die van het O.L.V. van de Zeven Weeën anders is dan anderen, is ons niet bekend.

 


Vanaf het jaar 1997 is het Gilde van St Antonius Abt actief met het kruisboog schieten. Dit vond plaats in een bosperceel op het Berkeindje dat eigendom was van Sjef van de Ven waar een wipboom was geplaatst. Deze wipboom werd in augustus 2000 verplaatst naar het schietterrein de Roovere. Op de foto zijn Ton van de Ven en Mies Sijbers de laatste installatie verrichtingen aan het uitvoeren. Op 30 september 2000 werd voor het eerst op schietterrein de Roovere de verplaatste wipboom officeel in gebruik  genomen samen met enkele kruisboog schietende gast gilden die hiervoor uitgenodigd waren. Het O.L.V  gilde maakte voor het eerst kennis met het kruisboog schieten. In het begin van het eerste jaar werd met de kruisboog van het St Antonius gilde geschoten door het O.L.V gilde. Het aantal schutters steeg zo snel  dat er nieuwe kruisbogen moesten komen om iedereen te kunnen laten deelnemen aan de wedstrijden.  Elke zaterdag van half drie tot half zes zijn de schutters aanwezig om te oefenen met het schieten met geweer en kruisboog.

 

 

In september 2005, tijdens het opmaken en controleren van het schietterrein op kermis zaterdag, brak de oude koningsboom bij het neerlaten in drie stukken. Er moest zo snel mogelijk een oplossing komen voor een nieuwe boom om het koningschieten van het O.L.V gilde, op kermismaandag, door te laten gaan. Die zaterdag nog een houten boom regelen lukte niet meer, maar onze gruune broeders brachten uitkomst. Bij het door hen opgehaalde oud ijzer bevond zich een oude lichtmast en deze werd tijdelijk als koningsboom aangebracht zodat het schieten alsnog doorgang kan vinden op kermismaandag. Op de foto van links naar rechts, Thieu Scheepers, Mies Sijbers, Martien van de Ven, Wim van Brussel, Ton van de Ven,  Frans van de Ven en Willy Jacobs .

 

 

 

 

In 2006, bij het weer in orde maken van de koningsboom, bleek dat de onderpaal bij het gedeelte dat in de grond zat aan restauratie toe was, en om deze ondermast, die al van 1838 gebruikt word, vanwege de historische waarde te behouden, werd besloten deze aan de achterzijde te verstevigen met een ijzeren balkje en die onder in de beton te storten, hierna werd de mast aangebracht van hout, geschilderd in de kleuren rood wit blauw en kon het koningschieten in september weer volgens traditie op een houten mast doorgaan. Van links naar rechts op de foto Mies Sijbers, Willy Jacobs, Ton van de Ven, Wim van Brussel en Thieu Scheepers.

 

 

 

 

Vrijdag 18 mei 2012 werd de windwijzer die voorheen op de koningsboom stond en zoek geraakt was vervangen door een nieuwe windwijzer. Deze was vervaardigd was door de Roovere schutter Ton van de Ven in de vorm van een prachtige koningsvogel staand op een geweer die de windrichting aangeeft, in de kleuren van de beide gilden, welke eenmaal per jaar zal moeten wijken voor het koning schieten op de derde maandag in September. Dan zal op deze boom een koningsvogel geplaatst worden. Als het laatste stukje van de vogel naar beneden is geschoten en de nieuwe koning bekend is zal deze windwijzer weer op de koningsboom teruggeplaatst worden. Een prachtige nieuwe aanwinst op het schietterrein De Roovere.

 

 

 

 

Zaterdag 1 september 2012 werd de traditionele Koningsboom verwijderd om deze een grondige schilderbeurt te geven zodat deze met de kermis weer een frisse uitstraling zal hebben tijdens het traditionele Koningschieten op kermis maandag de derde maandag in September. Nadat de boom van zijn oude verflagen was ontdaan en opgeschuurd was werd deze van goede grondlaag voorzien en hierna met de kleuren rood, wit en blauw weer in de oude staat hersteld. Na al deze werkzaamheden werd op Vrijdag 14 september de boom weer terug geplaatst zodat het koningschieten op maandag op de aloude boom volgens een eeuwen oude traditie kan plaatsvinden. Op de foto Thieu Scheepers aan het schilderen onder toeziend oog van Mies Sijbers en Jan van Seggelen.