Zomeravondcompetitie Kruisboog op wip en Koppelkruisboog wedstrijd 2023:

dd. 20 februari 2023. (Er zijn geen wijzigingen tov 2022.)

 

Wedstrijden:

De wedstrijden zijn in de maanden april, mei, juni en juli verdeelt over 8 woensdagavonden beginnende om 17.00 uur.

Het inschrijven is van 17.00 tot 19.00 uur. Indien men niet tijdig kan inschrijven, meldt u zich dan tijdig telefonisch bij de betreffende contactpersoon.

Zijn er slechts 2 bomen dan mag de aanvang van de wedstrijd vervroegd worden naar 16.00 uur.

 

Verzoek aan de schutters (en publiek) om zo snel mogelijk de wedstrijd te schieten, elkaar niet te beïnvloeden en de schrijvers niet af te leiden.

Alle 15 schoten en een vrij proefschot worden geschoten op één boom.

Indien het mogelijk is, mogen i.p.v. 2 bomen meerdere erbij geplaatst worden.

De commissie bepaald wie op welke boom gaat schieten.

De wip dient een diameter te hebben van 8 cm.

De hoogte van de boom moet liggen tussen de 12 en 12,5 meter.

De wedstrijden worden geschoten volgens het Federatie reglement schieten 2022 (deze is te downloaden van de website www.schuttersgilden.nl)

Geef voortijdig aan de schrijver/schrijfster of je rustig wilt schieten of dat er gekletst mag worden.

Niet voortijdig opruimen, feliciteren of punten roepen.

Leid de schrijver/schrijfster niet af.

Houd aan je kledingvoorschriften.

 

Deelnemers en prijzen:

Aan de wedstrijden mogen deelnemen alle gildeleden van kring Peelland en hun familieleden.

De minimale leeftijd is 16 jaar.

In totaal zijn er 8 individuele wedstrijden, waarvan de 6 beste tellen voor het individuele klassement.

Er wordt geschoten in 2 klassen; A-klasse en B-klasse.

Om in betreffende klasse ingedeeld te kunnen worden, wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria;

De beoordeling is over het resultaat van het voorgaande jaar over 6 getelde wedstrijden, of indien geen 6 wedstrijden het gemiddelde van de geschoten wedstrijden.

A-klasse met 83 t/m 90 punten.

B-klasse met 0 t/m 82 punten.

  

Mocht een schutter 2 jaar op rij het criterium niet halen dan wordt ingedeeld in  de eerstvolgende lagere klasse.

Nieuwe schutters beginnen automatisch in de B-klasse.

Voor de 2 besten in elke klasse worden twee prijzen (in de vorm van een speldje) beschikbaar gesteld.

 

3-tal schieten:

Een 3-tal bestaat uit 3 schutters van één gilde.

Twee vrije schutters van één gilde kunnen worden aangevuld met een vrije schutter van het eigen gilde of van een ander gilde tot een volledig 3-tal.

Vrije schutters zijn schutters, die niet tot een volledig 3-tal behoren.

Voor aanvang van de eerste wedstrijd dient het gilde hun 3-tal(len) op te geven eventueel aangevuld met 1 reserve, die kan invallen als het betreffende 3-tal niet compleet is.

De 3-tallen kunnen niet gewijzigd worden in de loop van de competitie, uitzonderingen daargelaten.

Een 3-tal, dat met reden niet meer volledig kan zijn, kan op verzoek en met toestemming van de commissie eenmalig een schutter vervangen door een vrije schutter.

De telling is niet met terugwerkende kracht van toepassing.

Van elke wedstrijd worden de individuele resultaten gebruikt voor het 3-tal.

Ook als niet alle schutters van het 3-tal aan de wedstrijd hebben deelgenomen.

De 6 beste resultaten tellen mee voor de eindstand.

Voor het beste 3-tal wordt één prijs (in de vorm van een schild) beschikbaar gesteld.

 

Kosten:

Het inschrijfgeld voor de gehele of gedeeltelijke competitie bedraagt €5,00 per deelnemende schutter.

De betaling geschiedt door de schutter of het gilde.

De opbrengst van consumpties zijn voor het organiserende gilde van de wedstrijd.

 

Afgelastingen:

Het organiserende gilde bepaalt al dan niet doorgaan van de wedstrijd i.v.m. weersomstandigheden e.d.

Dit is na overleg met de contactpersoon van de Kringcommissie.

Zie bijgaande lijst voor contactpersonen en data wedstrijden. (Zie laatste bladzijde)

 

Jeugdreglement:

Om de instroom van de jeugd te bevorderen wil de Commissie Boogschieten onderstaande aanvulling op het reglement doen.

Een jeugdschutter in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

 • Er tellen 5 wedstrijden mee van de 8 wedstrijden.
 • Staat ten alle tijden volledig onder de verantwoording van zijn
 • De begeleider neemt ook deel aan de ZAC
 • Mag NIET een kruisboog
 • Wordt VOLLEDIG begeleid tot bij de
 • Mag NIET een gespannen kruisboog
 • Mag NIET de pijl op de kruisboog
 • Wordt VOLLEDIG begeleid van de boom
 • Vergeet NIET het gemaakte schot op te
 • Is gratis voor de jeugd.
 • Is herkenbaar volgens het kleding voorschrift.

Afwijkende leeftijden worden ten alle tijden voorgelegd aan de Commissie  Boogschieten, het kan immers zijn dat een jongere schutter meer ervaring kan hebben dan een oudere schutter en zodoende op een verantwoorde en begeleidde manier een pijl kan afschieten.

De Commissie Boogschieten zal hierin beslissen.

Mochten de regels NIET worden nageleefd, dan kan ten alle tijden de jeugdschutter EN de begeleider uit de wedstrijd worden gehaald.

Dus begeleidt de jeugd goed.

 

Data:

Week 16        19 april           Gilde St. Servatius, Lieshout.

Week 19        10 mei            Gilde St. Antonius abt, Lierop.

Week 20        17 mei            Gilde St. Joris, Gemert (Op Kox)

Week 21        24 mei            Gilde St. Agatha, Boekel.

Week 22        31 mei            Gilde Onze Lieve Vrouw v.d. 7 Weeën, Lierop.

Week 24        14 juni            Gilde St. Willibrordus, Vlierden.

Week 25        21 juni            Gilde St. Lambertus, Someren Eind.

Week 26        28 juni            Finale ZAC gilde Onze Lieve Vrouw, Aarle-Rixtel.      

Week 35        30 aug.          Koppel kruisboog wedstrijd St. Willibrordus, Vlierden.

De Commissie Boogschieten, Kring Peelland,

Secretaris Johan Vlemmix.