Aan de gildes van Kring Peelland en het
Kringbestuur en de Commissies.
En alle gildebroeders en gildezusters.
In navolging van de gezellige en succesvol verlopen zomeravondcompetities wordt
ook in 2017 weer een competitie gehouden voor boogschieten op wip.
Geschoten wordt op 7 woensdagavonden in de maanden mei, juni en juli.
Ook niet deelnemende gildeleden zijn welkom om eens kennis te maken met het
kruisboog schieten op de wip.
Zomeravondcompetitie Kruisboog op wip 2017:
dd. 30 oktober 2016 er zijn geen wijzigingen tov 2015
Wedstrijden:
De wedstrijden zijn in de maanden mei, juni en juli verdeelt over 7 woensdagavonden
beginnende om 17.30 uur.
Het inschrijven is van 17.30 tot 19.30 uur. Indien men niet tijdig kan inschrijven, meldt
u zich dan tijdig telefonisch bij de betreffende contactpersoon.
Zijn er slechts 2 bomen dan mag de aanvang van de wedstrijd vervroegd worden naar
16.00 uur.
Verzoek aan de schutters (en publiek) om zo snel mogelijk de wedstrijd te
schieten, elkaar niet te beïnvloeden en de schrijvers niet af te leiden.
Alle 15 schoten en een vrij proefschot worden geschoten op één boom.
Indien het mogelijk is, mogen i.p.v. 2 bomen meerdere erbij geplaatst worden.
De commissie bepaald wie op welke boom gaat schieten.
De wip dient een diameter te hebben van 8 cm.
De hoogte van de boom moet liggen tussen de 12 en 12,5 meter.
De wedstrijden worden geschoten volgens het Federatie reglement schieten 2009
(deze is te downloaden van de website www.schuttersgilden.nl)
Deelnemers en prijzen:
Aan de wedstrijden mogen deelnemen alle gildeleden van kring Peelland en hun
familieleden.
De minimale leeftijd is 16 jaar.
In totaal zijn er 7 individuele wedstrijden, waarvan de 5 beste tellen voor het
individuele klassement.
Er wordt geschoten in 2 klassen; A-klasse en B-klasse.
Om in betreffende klasse ingedeeld te kunnen worden, wordt bepaald aan de hand
van de volgende criteria;
De beoordeling is over het resultaat van het voorgaande jaar over 5 getelde
wedstrijden, of indien geen 5 wedstrijden het gemiddelde van de geschoten
wedstrijden
A-klasse met 69 t/m 75 punten.
B-klasse met 0 t/m 68 punten.
Mocht een schutter 2 jaar op rij het criterium niet halen dan kan hij op verzoek
ingedeeld worden in de eerstvolgende lagere klasse.
Nieuwe schutters beginnen automatisch in de B-klasse.
Voor de 2 besten in elke klasse worden twee prijzen (in de vorm van een speldje)
beschikbaar gesteld.
4-tal schieten:
Een 4-tal bestaat uit 4 schutters van één gilde.
Drie vrije schutters van één gilde kunnen worden aangevuld met een vrije schutter van
het eigen gilde of van een ander gilde tot een volledig 4-tal.
Vrije schutters zijn schutters, die niet tot een volledig 4-tal behoren.
Voor aanvang van de eerste wedstrijd dient het gilde hun 4-tal(len) op te geven
eventueel aangevuld met 1 reserve, die kan invallen als het betreffende 4-tal niet
compleet is.
De 4-tallen kunnen niet gewijzigd worden in de loop van de competitie, uitzonderingen
daargelaten.
Een 4-tal, dat met reden niet meer volledig kan zijn, kan op verzoek en met
toestemming van de commissie eenmalig een schutter vervangen door een vrije
schutter.
De telling is niet met terugwerkende kracht van toepassing.
Van elke wedstrijd worden de individuele resultaten gebruikt voor het 4-tal.
Ook als niet alle schutters van het 4-tal aan de wedstrijd hebben deelgenomen.
De 5 beste resultaten tellen mee voor de eindstand.
Voor het beste 4-tal wordt één prijs (in de vorm van een schild) beschikbaar
gesteld.
Kosten:
Het inschrijfgeld voor de gehele of gedeeltelijke competitie bedraagt €5,00 per
deelnemende schutter.
De betaling geschiedt door de schutter of het gilde.
De opbrengst van consumpties zijn voor het organiserende gilde van de wedstrijd.
Afgelastingen:
Het organiserende gilde bepaalt al dan niet doorgaan van de wedstrijd i.v.m.
weersomstandigheden e.d.
Dit is na overleg met de contactpersoon van de Kringcommissie.
Zie bijgaande lijst voor contactpersonen en data wedstrijden.
Secretaris van Commissie Boogschieten, Kring Peelland,
Johan Vlemmix