19 mei schietwedstrijd20240519_164031.jpg geweer in Mierlo Hout . Een zestal schutters was afgereisd om hieraan deel te nemen. Ondanks dat de vooruitzichten slecht waren wat betreft het weer en het Pinksteren was, werd deze wedstrijd goed bezocht. Tocht lukte het maar 2 schutters van de Roovere op het onderdeel personeel 2 prijzen te behalen. De 2e prijs was voor Ad Vlemmix en een 4e prijs voor Angel van Moorsel. Op het onderdeel vrije hand behaalde Ad Vlemmix de 1e plaats. De schutters Ad Vlemmix, Willy Looijmans en Willy Jacobs behaalden ook nog een puistprijs. Op de foto Angel van Moorsel, die zijn prijs in ontvangst neemt.