Foto_Willie_koning_OLV_kl.jpg

18 september was voor het Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeèn een bijzondere dag. De dag werd begonnen met een heilige mis samen met ons zuster gilde. Het bijzondere van deze dag was dat we de mis bijwoonde zonder koning, welke het afgelopen jaar helaas is overleden op 9 mei 2023. Na de mis brachten beide gilden een bezoek aan zijn graf op het kerkhof en werd een krans geplaatst op het graf van koning Gerard. En na een kort gebed, werd er vertrokken naar Henricus hof, voor een traditionele serenade. Hierna trokken wij naar ons clubhuis van Oosterhout waar een koffietafel werd genoten. Nadat alle magen weer gevuld waren, vertrok men het schietterrein de roovere. Aangekomen bij de Mariakapel werd 3 keer een Weesgegroet gebeden en de nodige kaarsen aangestoken. Hierna werd er drie maal om de koningsboom getrokken om de boom te vrije. Hierna begon strijd om het koningschap. Met 137ste schot was het Willy Looijmans die laatste resten naar beneden haalde. Met het oprapen van de laatste resten van de vogel gaf Willy aan het koningschap te aanvaarden. Na de handen wassing en het lopen over de siervaan werd Willy als nieuwe konijn geïnstalleerd. Verder werd deze dag met een receptie afgesloten in ons clubhuis, en werd onze nieuwe koning naar huis gebracht en de dag zo samen ons zustergilde gezellig erd afgesloten. Op de foto geeft de nieuwe koning een intervieuw aan de plaatselijk omroep Siris.