De site van de roovere is al een tijdje uit de roulatie geweest. De oorzaak hiervan was, dat de site die in 2011 opgezet is, en in gebruik werd genomen, na al die jaren van gebruik, deze verouderd was, en niet meer goed functioneerde , De site beheerders hebben besloten om een gehele nieuwe site op te zetten. De opzet van de nieuwe site is wel wat veranderd,en er zijn de nodige aanpassingen aangebracht. Alle oude items van de vorige site zijn zo veel mogelijk terug geplaatst. Als je bij voorbeeld nieuws artikel het nieuws opent zie je de datum wanneer het laatste nieuws is aangemaakt. Als je hierop klikt opent de pagina met het laatste nieuws. Je kunt ook alle nieuws tot en met 2011 aanklikken en openen. Misschien dat er in de toekomst nog wel wat kleine veranderingen of verbetering worden aangebracht. Het is wel een hele klus geweest om alles weer terug te zetten en opmaak tot een goed eind te brengen. Met een woord van dank aan Guus van de Ven die hiervoor een berg werk heeft verzet. Hierbij is een foto toegevoegd toen het corona virus nog niet actief was. Op deze manier sloten de schutters de competitie onderling nog op een gezellige manier af met een hapje en een drankje. Wij wensen alle bezoekers van de site veel kijk plezier met deze nieuwe site de komende jaren.